Zlepšování kvality, Six Sigma

Na kvalifikované rozhodnutí často nestačí pouhý "selský rozum".¨

Nástroje Six Sigma Vám pomohou použít praktické statistické metody k přeměně dat na důležité informace.

Cíl

  • naučit se pracovat s daty a používat nástroje Six Sigma. Zvýšení způsobilosti procesů a minimalizace neshod.
Určeno pro
  • všechny zaměstnance. Primárně vhodné pro  Procesních inženýry a inženýry kvality.
Forma
  • školení + praktický workshop
Výstup
  • Povědomí a praktické znalosti ze Six Sigma. Schopnost efektivněji analyzovat příčiny problémů a předcházet budoucím chybám.
Rozsah
  • 2 dny (školení + workshop)