Strategické plánování a měřitelné ukazatele

Hoshin Kanri je vynikající nástroj pro organizaci, která chce "táhnout za jeden provaz".

Jednoduchým postupem propojíte klíčové strategické a taktické cíle organizace s cíli týmů a jednotlivců.

Cíl

  • stanovení dlouhodobých / ročních strategických cílů a úkolů
  • nastavení vhodných měřitelných ukazatelů (KPI)
  • propojení cílů organizace s cíli skupin a jednotlivců
Určeno pro
  • management team, v další fázi všechny klíčové zaměstnance
Forma
  • praktický workshop
Výstup
  • strategický "Hoshin plán" na úrovni podniku obsahující cíle na 3-5 let a související cíle pro aktuální rok
Rozsah
  • 2 dny