Mapování procesů, VSM

S použitím nástrojů Value Stream Mappingu provedeme Váš tým detailním mapováním současného stavu, identifikace hlavních příležitostí a definice budoucího stavu.

Baseline Vám pomůže efektivně naplánovat směr organizace, vedoucí ke zvýšení kvality, zrychlení dodávek a snížování nákladů.

Cíl

  • detailní pochopení současných procesů
  • identifikace problémových oblastí a stanovení budoucího stavu
Určeno pro
  • management team, klíčové pracovníky jednotlivých procesů
Forma
  • praktický workshop
Výstup
  • Současná a budoucí VSM
  • definice hlavních oblastí pro zlepšení
Rozsah
  • 2 dny
  • Po domluvě můžeme dlouhodobě podporovat projekty identifikované během workshopu