Co je to Lean / Štíhlá výroba

Co je to Lean?

Filosofie Lean production (štíhlá výroba, štíhlá firma) vychází ze základního konceptu, že všechny činnosti firmy, které nemají za cíl tvorbu hodnoty pro zákazníka jsou plýtváním a jako takové musejí být eliminovány...¨

Lidé a historické milníky

 • 1790 - Eli Whitney přichází s konceptem zaměnitelných komponentů
 • 1890 - Frederick W. Taylor začíná studovat jednotlivé "kroky výrobního procesu"
 • 1910 - Henry Ford používá výrobní linky, počátky "masové výroby"
 • 1930 - Alfred P. Sloan (General Motors) - tvorba strategií pro řízení výrobního mixu a přizpůsobování produktů specifickým požadavkům zákazníků
 • 1950 - Taiichi Ohno (Toyota) - pokládá základy k just-in-time, přichází se zásadními nástroji pro řízení toku materiálů
 • 1990 - James Womack vydává knihu "Machine that changed the world" a pokládá základy Lean Manufacturing - definuje základní koncepty a přibližuje je široké odborné veřejnosti. Prokazuje aplikovatelnost Lean Manufacturing ve všech oborech výroby a služeb

Základní koncepty

1. Přidaná / nepřidaná hodnota

Za procesní krok přidávající hodnotu je považován pouze takový, který splňuje následující 3 podmínky:

 • zákazník je ochoten za něj zaplatit
 • fyzicky přeměňuje produkt nebo informaci nezbytnou k jeho výrobě
 • je proveden napoprvé správně

2. Tok hodnot a eliminace plýtvání

Procesy je třeba nastavit tak, aby produkty trávily co nejvíce času v krocích, které přidávají hodnotu. Lze toho docílit eliminací 7 typů plýtvání:

 1. Zmetky
 2. Nadprodukce
 3. Transport
 4. Čekání
 5. Nadbytečné zásoby
 6. Zbytečné pohyby
 7. Přeprocesování

3. Zapojení zaměstnanců a neustálé zlepšování

Zapojení zaměstnanců je kritické z mnoha důvodů. Lidé, kteří se účastní plánování a implementace změn jsou přirozeně více motivováni tyto změny přijmout a podpořit. Navíc je důležité si uvědomit, že největším odborníkem na každou činnost je většinou ten, kdo ji vykonává nejčastěji.

Žádný proces není možné nastavit "napoprvé dokonale" - tedy tak, aby jej již nikdy nebylo nutné/možné upravovat. Pouze na základě nového stavu je možné "vidět" další příležitosti pro zlepšení. Organizace, kterým se podaří zavézt neustálé zlepšování jako součást jejich běžného fungování, jsou na nejlepší cestě k dlouhodobě udržitelným pozitivním výsledkům.

Kde je možné Lean aplikovat?

Principy a nástroje Lean lze úspěšně aplikovat ve všech odvětvích výroby a služeb

Chcete se dozvědět více?

podívejte se na nabídku našich školení a worksopů, nebo nás kontaktujte

.