Lean pro management

Důležitým předpokladem pro úspěšné zavedení Lean procesů je pochopení a podpora managementu firmy.

V tomto úvodním školení jsou představeny včechny klíčové prncipy a nástroje Lean a Six Sigma.

Cíl

  • vytvoření produktivních pracovišť
Určeno pro
  • management team, v další fázi všechny zaměstnance
Forma
  • školení + praktický workshop
Výstup
  • pilotní 5S oblast + follow up plán
Rozsah
  • 2 dny (školení + workshop)