Lean Green Belt

Intenzivní školení, které účastníky seznámí se všemi klíčovými principy a nástroji Lean a Six Sigma.

Pomocí teoretického vzdělání, her / simulací a praktických aktivit v provozu firmy, získají účasntníci unikátní sadu vědomostí a nástrojů pro eliminaci plýtvání a zvyšování efektivity procesů. 

Cíl

 • Poskytnout účastníkům komplexní, praktickou sadu vědomostí a dovedností pro zvyšování efektivity procesů
Určeno pro
 • Vedení + všechny klíčové zaměstnance
Forma
 • Intenzivní, interaktivní školení. Teoretický základ, hry a simulace, praktická cvičení v provozu firmy.

Obsah

 • Lean / Six Sigma - úvod do konceptů
 • Identifikace plýtvání
 • Value Stream Mapping
 • 5S a Vizuální management
 • Change Management
 • Standardizovaná práce
 • Návrh plynulého procesu
 • TPM - produktivní údržba
 • SMED - flexibilní změna výroby
 • Řízení toku materiálů
 • Kaizen / neustálé zlepšování
 • Úvod do kolísání
 • Základní pojmy kvality
 • FMEA, kontrolní plány
 • Myšlenková mapa
 • Projektové řízení
 • +

  • Výuková videa
  • Případové studie
  • Hry a simulace
  • Aktivity v provozu firmy
Výstup
 • Motivovaní zaměstanci, schopní efektivně podporovat procesy změn - eliminace plýtvání a zvyšování efektivity procesů.
Rozsah
 • 5 dní
 • Po domluvě můžeme dlouhodobě podporovat projekty identifikované během školení